Bộ môn Ngoại ngữ

1/ Giới thiệu

Năm 1991, cùng với sự hình thành phân hiệu Đại học Hàng hải nay là trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Bộ môn Ngoại Ngữ (trực thuộc Ban Giám đốc phân hiệu) được thành lập với lực lượng nòng cốt gồm 4  giáo viên cơ hữu và 6 giáo viên thỉnh giảng.

Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng giảng viên.

Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy môn tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho tất cả các ngành học, tất cả các bậc đào tạo (Sau đại học, đại học, liên thông, cao đẳng), các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học) trong toàn trường với khối lượng giảng dạy khoảng 15.000 tiết mỗi năm.

Ngoài công việc giảng dạy cho sinh viên của trường, Bộ môn Ngoại ngữ tham gia:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập môn tiếng Anh cho các ngành đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình Tiếng Anh  cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành.

- Biên soạn và thẩm định chương trình và bộ đề thi Tiếng Anh Hàng hải và Tiếng Anh Máy tàu thủy của Bộ Giao thông Vận tải.

- Biên dịch tài liệu và phiên dịch cho trường và các công ty, tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường.

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải cho Trung tâm huấn luyện thuyền viên của trường chuyên đào tạo sĩ quan Hàng hải cho các công ty vận tải biển trong thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.

- Giảng dạy Tiếng Anh Hàng hải cho Công ty đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải (UT-STC),

- Giảng dạy và luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia các cấp độ cho trung tâm Ngoại Ngữ tin học của trường.

2/ Nhân sự

Họ và tên Chức vụ

Vũ Thị Lan Anh

Trưởng BM, Chủ tịch Công đoàn Trường

Nguyễn Thị Hải Hà

Phó trưởng BM, Phó CT công đoàn BM

Hồ Thị Hằng

Thư Ký BM

Tạ Duy Nuôi

Giảng viên

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Giảng viên

Trần Thị Tú Anh

Giảng viên

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên

Bùi Vũ Thế Đức

Giảng viên

Trần Hoàng Anh

Giảng viên

Trần Kim Hiền

Giảng viên

Nguyễn Trọng Nhân

Giảng viên

Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Trần Thị Cẩm Thơ

Giảng viên

Bùi Minh Tiến

Giảng viên

Hoàng Thị Thu Trang

Giảng viên

Lê Thanh Tú

Giảng viên

Nguyễn Thị Mộng Tưởng

Giảng viên

Đặng Thị Dao Chi

Giảng viên

Ngô Thị Phương Thảo

Giảng viên

Hồng Đông Anh Chi

Giảng viên

Tô Mỹ Viện

Giảng viên

Nguyễn Phúc Hưng

Giảng viên

Võ Thụy Ngọc Dung

Giảng viên

Phạm Thị Duyên Anh

Giảng viên

Nguyễn Xuân Thụy Uyên

Giảng viên

Quan Diễm Hương

Giảng viên

Lương Thị Minh Thu

Giảng viên

Lê Thị Hoàng Nga

Giảng viên

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên
 
3. Liên hệ: (028) 35120445

Quay lại