Khoa Lý luận chính trị

1/ Giới thiệu Khoa

Khoa Lý luận chính trị với nhiệm vụ:

1- Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi khoa.

2- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề lớn về chuyên môn như: Mục tiêu đào tạo, nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, quản lý cán bộ giảng viên và nhân viên của Khoa.

3- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học.

4- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc khoa phụ trách.

Trong những năm qua, Khoa Lý luận chính trị góp phần tích cực vào công tác đào tạo và các phong trào thi đua trong nhà trường. Khoa liên tục trong nhiều năm liền đạt được nhiều danh hiệu khen thưởng của các cấp. Trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể khoa luôn coi trọng chữ “tâm”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường thân thiện giữa giảng viên và sinh viên, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với các đơn vị trong nhà trường, thực hiện tốt phương châm: kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; giảng viên chủ đạo, sinh viên tích cực, chủ động. Khoa đã góp phần tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Giao thông vận tải nói riêng, cho cả nước nói chung.

2/ Cơ cấu tổ chức nhân sự

 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1 NGUYỄN MINH TUẤN ThS, Nghiên cứu sinh Trưởng khoa Tuan_ml@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1

VŨ NGỌC LANH

TS

 

lanh_ml@hcmutrans.edu.vn

2

NGUYỄN THẾ ANH

Thạc sỹ

 

TheAnh_ml@hcmutrans.edu.vn

3

NGUYỄN MINH TUẤN

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

 

Tuan_ml@hcmutrans.edu.vn

4 LÊ THỊ CẨM TÚ Thạc sỹ    

BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1

ĐÀO VĂN MINH

Thạc sỹ

 

minh_ml@hcmutrans.edu.vn

2

NGÔ THỊ THU HOÀI

Thạc sỹ

 

hoai_llct@hcmutrans.edu.vn

3

PHAN THỊ THANH LÝ

Thạc sỹ

 

ly_ml@hcmutrans.edu.vn

4 ĐÕ THỊ NGỌC LỆ Thạc sỹ    

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1

LÊ ANH

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

 

Leanh_ml@hcmutrans.edu.vn

2

PHẠM THỊ THANH VÂN

Thạc sỹ

 

 

BỘ MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1

ĐOÀN CÔNG THỨC

Thạc sỹ

 

Thuc_ml@hcmutrans.edu.vn

2

NGÔ THỊ THÙY DUNG

Thạc sỹ

 

ngothuydung@hcmutrans.edu.vn

3

LÊ VĂN HỢP

Thạc sỹ

 

hop_ml@hcmutrans.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

1

HỒ THỊ HIỀN

Cử nhân

 

 

 

3/ Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật…

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học

Tổ chức các Hội nghị Khoa học cấp Khoa…

Viết bài cho Tạp chí khoa học - công nghệ giao thông vận tải… và các tạp chí khác.

4/ Liên hệ:

Điện thoại: 028-35120742

Địa chỉ: Nhà D, P.503 

Quay lại