Khoa Cơ bản

1/ Giới thiệu Khoa

Khoa Cơ bản bao gồm các bộ môn Toán, Lý, Hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa:

- Giảng dạy các học phần thuộc Khoa học cơ bản bao gồm ToánHóa cho các hệ đào tạo khác nhau của Nhà trường như hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông, Bằng 2, hệ đào tạo Vừa làm vừa học và Sau đại học;

- Tham gia vào công tác tuyển sinh đầu vào cho các hệ trên;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao khác.

Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, Khoa Cơ bản đáp ứng được yêu cầu về giảng dạy khối kiến thức thuộc giai đoạn đại cương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường.

2/ Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Các hướng nghiên cứu chính:

- Phương trình đạo hàm riêng

- Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

- Đại số

3/ Thành tích

Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, Khoa Cơ bản luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa đã đạt được một số thành tích cao trong việc hướng dẫn đội tuyển Olympic Toán tham dự thi các kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc; tổ chức và huấn luyện đội tuyển bóng đá sinh viên tham dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc.

Khoa Cơ bản đã đạt thành tích “Tập thể Lao động xuất sắc” trong các năm học: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013.

4/ Liên hệ:

Điện thoại:       (028) 35120197

Email:               kcb@hcmutrans.edu.vn

>> Bộ đề cương chi tiết Khoa Cơ bản

Quay lại