Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế đợt 1 năm học 2017-2018

(Cập nhật ngày:06/06/2017)

Hình thức đăng ký xét tuyển của thí sinh

+ Thí sinh đăng ký giấy: Tải phiếu đăng ký tại đây

+ Thí sinh đăng ký online: Đăng ký tại đây

Quay lại

Các tin đã đưa